Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Παρασκευή 09-08-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Παρασκευή 09-08-2019