ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 12-11-2019 – Η Πιωμένη …. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Σκίτσα

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 12-11-2019 – Η Πιωμένη …. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Ιορδάνης Χουδαμάς