Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρονικά βιβλία – Eπίκαιρο σεμινάριο από τον Σ.Ο.Λ.Ν.Θ στις 6 Δεκεμβρίου 2019

Κυρίως θέματα Οικονομία

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα: e-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Εισηγητές:
κ.Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος Εισηγητής σεμιναρίων

κ.Σπυρόπουλος Νικόλαος, Αναλυτής υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών

Δώρο για όλους τους συμμετέχοντες επαγγελματίες λογιστές :
Μια άδεια χρήσης εφαρμογής της i-spirit, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης, παραμετροποίησης, τηλεφωνικής υποστήριξης και αναβαθμίσεων για 1 έτος!
Με την εφαρμογή i-spirit, τα λογιστικά γραφεία μπορούν:
• Να εκσυγχρονίσουν Δωρεάν το γραφείο τους στα νέα δεδομένα
• Να παρακολουθήσουν τους πελάτες τους που κάνουν χρήση της εφαρμογής (σε Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία)
Σκοπός Σεμιναρίου: Η επισήμανση των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν από τις Επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά:
• Στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων
• Στον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ
• Διαβίβαση εξόδων σύμφωνα με τη λογιστική της επιχείρησης και αντίστοιχοι κωδικοί – είδη παραστατικών με παραδείγματα και εφαρμογές
• Παρουσίαση της ροής των πληροφοριών και διαδικασίες ενημέρωσης e-books. – Παρουσίαση του σχετικού διαγράμματος (ΑΑΔΕ – Epopsis)
• Πλατφόρμα MyData και τα ηλεκτρονικά της βιβλία – Αντικρίσματα δεδομένων και έλεγχος επικύρωσης, διορθώσεις αυτών.
• Ανάλυση του βιβλίου αναλυτικών εγγραφών της Mydata με παραδείγματα και εφαρμογές
• Ανάλυση του βιβλίου της συνοπτικής απεικόνισης της Mydata με παραδείγματα και εφαρμογές
• Λήψη των μοναδικών αριθμών καταχώρησης (ΜΑΚ) και χρησιμότητα αυτών
• Προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων και θέματα αντιπαραβολών – διασταυρώσεων των φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ) και των e-βιβλίων.
• Αυτόματη συμπλήρωση των δηλώσεων του ΦΠΑ ηλεκτρονικά και τα ειδικά θέματα που θα προκύπτουν στην διαδικασία της επιστροφής του φόρου αυτού
• Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πως θα επηρεαστεί από τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου:
τ: 2310-513875, email: solnth@gmail.com
Τόπος διεξαγωγής: Holiday Inn, Μοναστηρίου 8
Ώρες προσέλευσης: 16.00-16.30
Ώρες διεξαγωγής: 16.30-21.30
Κόστος συμμετοχής:
Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΣΟΛΝΘ: 20 ευρώ
Μη μέλη του Συλλόγου: 40 ευρώ