Το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι πολιτικοί τους είναι διεφθαρμένοι.

Απόψεις Κυρίως θέματα

Η διαφθορά συνεχίζει να κυριαρχεί στην Ελλάδα

Του Δημήτρη Λούμπα

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δημοσίευσε τον ετήσιο δείκτη διαφθοράς του ως μέρος της έκθεσής του για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις 11 ποιο διεφθαρμένες χώρες στον Αναπτυγμένο κόσμο.

Τα ευρήματα βασίζονται στην έρευνα του WEF που πήρε συνεντεύξεις από περίπου 15.000 επιχειρηματίες από 141 οικονομίες, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο.

Οι χώρες του δείκτη διαφθοράς κατατάσσονται σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:

1. Στη χώρα σας, πόσο συνηθισμένη είναι η παράνομη εκτροπή δημόσιων πόρων σε εταιρείες, άτομα ή ομάδες;
2. Στη χώρα σας, πώς αξιολογείτε τα ηθικά πρότυπα των πολιτικών;
3. Στη χώρα σας, πόσο συνηθισμένες είναι οι επιχειρήσεις να κάνουν μη καταγεγραμμένες πρόσθετες πληρωμές ή δωροδοκίες;

Εμφανίζονται αριθμητικές απαντήσεις που κυμαίνονται από ένα έως επτά, με το 1 να δείχνει τη μεγαλύτερη διαφθορά και το 7 να δείχνει τη λιγότερη.

Η έγκυρη διεθνής ιστοσελίδα οικονομικών αναλύσεων Business Insider επικεντρώθηκε μόνο στα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μια διακυβερνητική ομάδα προηγμένων οικονομιών, και τα ταξινόμησε σύμφωνα με τη θέση τους σχετικά με το δείκτη διαφθοράς.

Στην 5η Θέση φιγουράρει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα διαφθοράς: 3.2

Η πολιτική διαφθορά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι πολιτικοί τους είναι διεφθαρμένοι.

Η φοροδιαφυγή είναι ένα άλλο πρόβλημα. Έχει περιγραφεί ως “εθνικό άθλημα” από Έλληνες πολιτικούς, με ποσό μέχρι και 26 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες (34 δισεκατομμύρια δολάρια) το οποίο δεν θα εισπράττεται σε φόρους.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κ. Μητσοτάκης έχει αναφερθεί εκτεταμένα στην κυβέρνηση και την προσπάθεια της για την κομματικοποίηση του Κράτους, την ανομία στη Δημόσια Διοίκηση και τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και έχει καταθέσει 12+1 προτάσεις για την πάταξη της διαφθοράς:

” – Πρώτο, ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών στη μάχη κατά της διαφθοράς, με την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, εργαλείων και υποστηρικτικών δομών για την αποτελεσματική δίωξη των υποθέσεων απάτης και διαφθοράς.

– Δεύτερο, δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, με ενίσχυση της συνεργασίας και άρση των επικαλύψεων.

– Τρίτο, διασύνδεση της αποστολής και της δράσης των δημοσίων οργανισμών με συγκεκριμένους στόχους για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας.

– Τέταρτο, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με τη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να περιορίζεται η φυσική επαφή πολιτών και επιχειρήσεων με κρατικούς λειτουργούς.

– Πέμπτο, συνεχής αξιολόγηση της προσήλωσης των δημοσίων στελεχών στις ηθικές αξίες τόσο κατά την πρόσληψη όσο και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

– Έκτο, διασφάλιση της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών για τους λειτουργούς και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, που εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και διαφθοράς.

– Έβδομο, θωράκιση και πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες και οικονομικών συμφερόντων, με επικέντρωση σε κατηγορίες υπόχρεων υψηλού κινδύνου.

– Όγδοο, δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

– Ένατο, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και των τεχνικών για τον έλεγχο της διαφανούς χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων βάσει των επιτυχημένων διεθνών πρακτικών.

– Δέκατο, δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τις εταιρίες που επιλέγουν να μην συμμετέχουν σε σχήματα απάτης και διαφθοράς και δίνουν στοιχεία στις Αρχές για τέτοιες υποθέσεις.

– Ενδέκατο, ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με τον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. για την ανάδειξη του αρνητικού αντίκτυπου της διαφθοράς για τις ζωές όλων μας, την υγεία, την Παιδεία, την υγιή επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη και την δίκαιη κατανομή των επιπτώσεων της κρίσης.

– Δωδέκατο, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο μέτωπο κατά της διαφθοράς και στην απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Και ένα ακόμη, το οποίο επίσης θεωρούμε στην Νέα Δημοκρατία εξαιρετικά σημαντικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για τον εκλογικό νόμος που θα φέρουμε μετά από συνεννόηση στην επόμενη Βουλή , ο οποίος θα αντιμετωπίζει και το ζήτημα του πολιτικού χρήματος προβλέποντας την κατάτμηση των μεγάλων εκλογικών Περιφερειών. Έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το τρίγωνο, πολιτική – επιχειρήσεις – Μ.Μ.Ε.

Σήμερα, η συζήτηση για τη διαφθορά στην Ελλάδα είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Γιατί όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθιά θεσμικό και έχει στον πυρήνα του, τη ρήξη εμπιστοσύνης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα.

Στην Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο προχωρήσαμε στην ουσιαστική συζήτηση αναφορικά με το πλέγμα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που μπορούν να προωθήσουν τη διαφάνεια στη χώρα μας και να ενισχύσουν την ποιότητα της Δημοκρατίας μας αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε άμεσα αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 9ο Ετήσιο συνέδριο Διεθνούς Διαφάνειας, θεωρούμε στην Νέα Δημοκρατία ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι δουλειά μόνο κάποιων μεμονωμένων “ειδικών”. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση προς και μαζί με την κοινωνία (society wide approach).

Όλοι έχουν ρόλο και πρέπει να εμπλακούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο ιδιωτικός τομέας, οι επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οι πολίτες και ιδιαίτερα η νεολαία. Αιχμή του δόρατος πρέπει να είναι η συντριπτική πλειονότητα των άξιων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων. Αυτούς πρέπει να ενδυναμώσουμε και να εξοπλίσουμε κατάλληλα για να μπουν μπροστά στον αγώνα για την ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και την εμπέδωση της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να αναδείξουμε το κόστος της διαφθοράς για τον πολίτη και ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους εξ αυτών. Καθώς επίσης και πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματική πρόληψη, εντοπισμό, αποτροπή και τιμωρία των φαινομένων διαφθοράς.

* Ο Κος Λούμπας Δημήτριος είναι καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, διδάσκων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πολιτικό στέλεχος που έχει περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης του Μητρώου Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

πηγή http://www.capital.gr

Δείτε επίσης:
Που ψηφίζω 2019: Σε ξεχωριστά εκλογικά κέντρα οι ψηφοφόροι για Ευρωεκλογές και Αυτοδιοίκηση Που ψηφίζω:
Το επόμενο κρίσιμο βήμα στην νομοθετική πορεία του «EastMed Act» έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι
Την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας τα τελευταία χρόνια και τον ρόλο της
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΡΒΑΛΙΑ Πυκνώνουν οι ενδείξεις για ένα νέο κύμα μαζικής λαθρομετανάστευσης που θα κατακλύσει
Του Δημητρίου Τσαιλά. Το που ανήκει το Καστελλόριζο, δεν αφορά μάθημα γεωγραφίας, αλλά σημαντικό θέμα
Δέσμευση για την «άλλη» Ευρώπη Ο όρος normalization του Πιέρ Μοσκοβισί για την ελληνική οικονομική
Κοινοποιήστε το άρθρο:
error
Ρούχα και φορέματα