Αναβάθμιση Ελλάδας στη γεωπολιτική σκηνή… μεγεθύνει την σημασία της

Υπό τον τίτλο «Greece Finds New Footing as a Player on the World Stage», άρθρο του γνωστού αναλυτή και συγγραφέα στρατιωτικής ιστορίας Victor Davis Hanson στην εφημερίδα Washington Times και στο περιοδικό National Review, κάνει λόγο για αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην γεωπολιτική σκηνή, από τη νέα ‘realpolitik’ που ακολουθεί τελευταία με την διαφοροποίηση […]

Περισσότερα...