ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 3-11-2019 – Η ….. Βασανισμένη ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Σκίτσα

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 3-11-2019 – Η ….. Βασανισμένη ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Ιορδάνης Χουδαμάς