ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 25-11-2019 – Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΟΓΙΟΡΤΙΝΗ …. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Σκίτσα

ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : 25-11-2019 – Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΟΓΙΟΡΤΙΝΗ …. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Ιορδάνης Χουδαμάς