Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο έργο RE.CO.RD εδώ ανακυκλώνουμε

Δήμοι Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο έργο RE.CO.RD εδώ ανακυκλώνουμε
Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Αυγούστου στις 11:00

Ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο Έργο RE.CO.RD «Στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, προσανατολισμένης στην Έρευνα, στην Ανάπτυξη και στην Καινοτομία / REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation».

Το Έργο χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπεί στη διαχείριση και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν τρεις (3) επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης στις παραλίες Κάθισμα, Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι.

Δείτε επίσης:
Fridays For Future Greece! Ο πλανήτης σε κίνδυνο,ο άνθρωπος κινδυνεύει! Το εύθραυστο δίκτυο βιογεωχημικών κύκλων
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη 27-08-2019
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 26-08-2019
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα ΣΑΒΒΑΤΟ 24-08-2019
Bellua multorum capitum (το ζώο με τις πολλές κεφαλές) VS Greta Thunberg! Απαντώντας σε άρθρο
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Κυριακή 18-08-2019
Κοινοποιήστε το άρθρο:
error