Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη 30-07-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη 30-07-2019