Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Πέμπτη 08-08-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο Πέμπτη 08-08-2019