Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για θέματα Πολιτικής προστασίας.

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Η Ακαδημία Εθελοντισμού “HelpHellas” και το “Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών” προχώρησαν σε Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ τους, στον θεματικό τομέα Εκπαίδευσης της Πολιτικής Προστασίας της Ακαδημίας.
Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η εμπειρία, τεχνογνωσία και κατάρτιση των στελεχών του Ινστιτούτου και η Ακαδημία αποκτά άμεσα τη δυνατότητα να προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση των Πολιτών Εθελοντών, που θα θελήσουν να εκπαιδευθούν στον ευαίσθητο και δύσκολο τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα θα συνδιοργανωθούν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στα Σχολεία, στην εκπαίδευση τμημάτων Πολιτικής Προστασίας στους ΟΤΑ και στην εκπαίδευση – επιμόρφωση και κατάρτιση των απλών Πολιτών σε ημερίδες για θέματα φυσικών καταστροφών, για την πρόληψη,διαχείριση και την αντιμετώπιση τους την ώρα μιας κρίσης .

Στέφανος Σιμωτάς