Πώς το Brexit επηρεάζει τους Έλληνες ταξιδιώτες από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο;

Κοινωνία Κυρίως θέματα Οικονομία Πολιτική

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να επισκεφτούν το Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς μπορούν μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020) να ταξιδεύουν όπως και πριν, με την αστυνομική τους ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) ή με ισχύον διαβατήριο.

Από 1 Ιανουαρίου του 2021 οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουριστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς θα πρέπει να ταξιδέψουν μόνο με ισχύον διαβατήριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα δηλώσεις των κυβερνητικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, από 1 Ιανουαρίου του 2021, για ταξίδια που δεν θα ξεπερνούν τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα χρειάζονται θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην επικράτειά του.