Οι λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες έχουν το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος. Στη 2η θέση η Ελλάδα

Ελλάδα Κυρίως θέματα Οικονομία

Παρουσιάζοντας το δημόσιο χρέος κάθε χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ της, είναι εύκολο να συγκριθούν τα χρέη διαφορετικών χωρών.
ΑΕΠ

Οι χώρες με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος είναι εκείνες του λεγόμενου αναπτυγμένου κόσμου. Ιδιαίτερη είναι η κατάσταση της Ελλάδας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 182%.

Οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο λόγο χρέους/ΑΕΠ είναι:
1. Ιαπωνία – 238%
2. Ελλάδα – 182%
3. Ιταλία – 132%
4. Πορτογαλία – 126%
5. ΗΠΑ – 105%
6. Βέλγιο – 103%
7. Αίγυπτος – 103%
8. Ισπανία – 98%
9. Κύπρος – 97%
10. Γαλλία – 97%

Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η Ιαπωνία βρίσκεται στην πρώτη θέση με ένα λόγο χρέους/ΑΕΠ στα 238%. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η οικονομία της Ιαπωνίας -της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο- είναι αδύνατο να παράξει μέσα σε δύο χρόνια τόσα, ώστε να καλύψει το χρέος της. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά με δείκτη 182%. Ακολουθείται από την Ιταλία (132%) και την Πορτογαλία (126%). Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πέμπτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα με 105%.
Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγαλύτερο χρέος από μικρότερες χώρες όπως είναι το Βέλγιο, λόγω των τεράστιων διαφορών μεταξύ των οικονομιών τους. Για παράδειγμα, δεν θα αποτελούσε πρόβλημα για τον Bill Gates να καλύψει ένα χρέος της τάξης των 50.000 δολαρίων καθώς έχει δισεκατομμύρια διαθέσιμα στην τράπεζα. Αλλά για τον μέσο Αμερικάνο αυτό θα σήμαινε χρεοκοπία.
Μετά την πρώτη δεκάδα ακολουθούν μικρές ή αναπτυσσόμενες χώρες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Η Αίγυπτος (103%), η Κύπρος (97%), η Μογγολία (84%), η Βραζιλία (83%) και η Υεμένη (74%), μεταξύ άλλων, έχουν τόσο μεγάλα χρέη που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν οικονομικά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.