Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020.

Κυρίως θέματα Οικονομία

Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020. Το ύψος των τελών παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2019.
Η εξόφλησή τους θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Προθεσμίες
Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα
α) το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
β) την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Οι κάτοχοι των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σημειώματα με τα τέλη κυκλοφορίας από το TAXISnet.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Απαραίτητα στοιχεία είναι ο Α.Φ.Μ., (αυτός που είναι γραμμένος στην άδεια κυκλοφορίας) και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.