Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για την Παρασκευή 26-07-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για την Παρασκευή 26-07-2019