14ο WEBINAR ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κυρίως θέματα Παιδεία

Σε συνεργασία με την

ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΏΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

14ο WEBINAR ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –
Tο σχολείο το σχεδιάζει η κοινωνία”
Εκπαίδευση-Κατάρτιση και Ψηφιακή Σύγκλιση

ΑΘΗΝΑ 11-12 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών πραγματοποιεί το 14ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Οι μεγάλες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης, μας θέλουν πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση ενός πλαισίου, που η κοινωνία απαιτεί για ένα σύγχρονο σχολείο. Στο Συνέδριο θα συζητήσουμε και θα επικαιροποιήσουμε τις προτάσεις μας για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον, για την υποδοχή και την ενσωμάτωση όλων των μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ειδική Αγωγή
Α. Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη
Β. Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης
Γ. Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Α. Διδακτικές προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών
Β. Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνική ενσωμάτωση και την αλληλεπίδραση των αλλοδαπών μαθητών
Γ. Διαχείριση της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης

3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Α. Εκπαιδευτική Ηγεσία
Β. Οργάνωση και Οικονομική Διαχείριση της Εκπαιδευτικής Μονάδας
Γ. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα

4. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας

Α. Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
Β. Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς ή ως ξένη στη διασπορά
Γ. Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας

5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Α. Τεχνικές και μέσα αξιολόγησης σε διαδικασίες μάθησης ενήλικων εκπαιδευομένων
Β. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης και διδασκαλίας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους

6. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Α. Σχεδιασμός προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης-Βιωματικές δραστηριότητες
Β. Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας

7. Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης
Α. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Β. Σχολική Αποτελεσματικότητα
Γ. Αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης

8. Stem
A. Εισαγωγή στο STEM
B. Εισαγωγή σε 3D CAD
Γ. SCRATCH & WIRING ΓΙΑ ARDUINO
9. Σχολική Ψυχολογία

A.Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων
B.Προβλήματα Συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων
Γ. Ζητήματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας
Δ. Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
Ζ .Διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα

Επικοινωνία eefsinedrio2019@gmail.com

Πληροφορίες www.eef.gr