Δήμος Κορδελιού Ευόσμου : Παρακολουθείστε σε απ ευθείας μετάδοση την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-6-2020

Δήμοι Ελλάδα Κοινωνία

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου : Παρακολουθείστε σε απ ευθείας μετάδοση την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-6-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θέμα 1. 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών των οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Θέμα: 2. 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την ανάγκη ενίσχυσης Κ.Α. που αφορούν δαπάνες για υποχρεωτικές δημοσιεύεις σε εφημερίδες.

Θέμα: 3. 29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Κορωνοϊού : α) Προμήθεια αναγκαίων υλικών για την πρόληψη – προστασία και β) Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές
Επιτροπές.

Θέμα: 4. Λήψη απόφασης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για την ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Ν.
4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ.

Θέμα: 5. Εκκίνηση διαδικασίας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Θέμα: 6. Παραχώρηση δωρεάν ανοικτών πολιτιστικών χώρων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου λόγω COVID-19

Θέμα: 7. Οικονομική ενίσχυση Δημότη

Θέμα: 8. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού συλλόγου

Θέμα: 9. Διατήρηση ή μη της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου & Καραολή και Μακεδονίας στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Θέμα: 10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου κου Τσολάκη Αθανάσιου

Θέμα: 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια «Φυτικού υλικού σπόρου χλοοτάπητα – λιπάσματος – πασσάλων υποστήριξης», με αρ. μελ. 537/2020.

Θέμα: 12. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών της μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντήρων αερίου στα γυμναστήρια του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου (ΔΑΚ της Δ.Ε. Ευόσμου, Ζησίδη Παπάγου και Κλειστό 25ης Μαρτίου της Δ.Ε. Κορδελιού.

Θέμα: 13. Έγκριση 22ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εγγράφων (αρ.μελ. 348/2018).

Θέμα: 14. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής υπηρεσιών της με αριθ. Πρωτ. 35771/23-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005596098) σύμβασης για τις «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» (αριθ. μελ. 302/2018). Βεβαιώσεις επιβλέποντα 10-6-2020 και 17-6-2020