Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη 06-08-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη 06-08-2019