Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Πέμπτη 1-08-2019

Ελλάδα Κυρίως θέματα Περιβάλλον

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Πέμπτη 1-08-2019