“Η αλλαγή νοοτροπίας ενισχύει την ποιότητα της ζωής των παιδιών” – Του Κωνσταντίνου Καγλάτη

Εκαίδευση Κοινωνία

Ο χώρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες επιβάλλει και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Τα κινητικά προβλήματα ενός παιδιού είναι ένα διαρκές έλλειμμα το οποίο επηρεάζει το παιδί καθώς θα συμπορεύεται με αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μαζί του θα συμπορεύονται και οι γονείς του παιδιού και το υπόλοιπο οικογενειακό του περιβάλλον για αυτό είναι πολύ σημαντικό να τους δώσουν κίνητρα από μικρή ηλικία ώστε να αναπτύξουν θετική αντίληψη για τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα παιδιά να καταθέτουν και να εκφράζουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους που τους προκύπτουν μέσα από την καθημερινότητά τους ώστε να βοηθηθούν και όχι να απομονωθούν. Η αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους περιλαμβάνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως είναι η φυσική τους εμφάνιση, η σχολική τους ικανότητα, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με την οικογένειά τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να δημιουργούνται θετικά κίνητρα σε κάθε παιδί έτσι ώστε να διαμορφώσει μια καλή αντίληψη για τον εαυτό του. Πρέπει να υπάρχει μια κοινωνία που δημιουργεί κατάλληλες υποδομές και συνθήκες μέσα στη περιοχή που ζούνε, όπως στους κοινόχρηστους χώρους, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στους χώρους διασκέδασης, έτσι ώστε και η ομάδα των ανθρώπων με οποιαδήποτε ειδική ανάγκη να έχει και αυτή τη βέλτιστη ποιότητα ζωής που της αξίζει. Αυτό κάνει και την ίδια την κοινωνία να τα βλέπει ως άτομα ισάξια που μπορούν να έχουν και αυτά με κάποιες πρακτικές τροποποιήσεις ανεξάρτητη πρόσβαση τους στη κοινωνία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Είναι αναγκαίο να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη πάνω στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Σύμφωνα με τις απόψεις των κοινωνικών λειτουργών χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με θέματα αναπηρίας διότι μόνο έτσι θα γνωρίζουν πως να τα τα αντιμετωπίζουν με το σωστό τρόπο και κυρίως ως ισότιμοι πολίτες με δικαιώματα.

Οι ρυθμίσεις όσο αφορά την παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες ,καθώς και η αλλαγή κοινωνικής νοοτροπίας και κανόνων θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών

Η ανάγκη για παροχή ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων προς όλους τους μαθητές, καθώς και η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής ανάγκης, δημιούργησε την ειδική εκπαίδευση και τα ειδικά σχολεία με σκοπό την ένταξη των μαθητών αυτών. Η ειδική εκπαίδευση όπως γίνεται αντιληπτό και από τον ορισμό αναφέρεται σε μια εκπαίδευση εξειδικευμένη πάνω σε κάτι. Διαχωρίζεται από την γενική εκπαίδευση καθώς στοχεύει ειδικά στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες, με ειδικό προσωπικό αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. Απώτερος στόχος της ειδικής εκπαίδευσης είναι να ενταχθούν όσο το δυνατότερο ομαλά στη κοινωνία οι μαθητές αυτοί.

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση γενικότερα ως ορισμός , βασίζεται σε μια φιλοσοφία η οποία στοχεύει σε ένα κοινό σχολείο για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας. . Είναι μια διαρκής προσπάθεια χωρίς τέλος κατά την οποία αναζητούνται συνεχώς λύσεις για ένα αποτελεσματικό αναλυτικό πρόγραμμα, μια κουλτούρα που θα προάγει την ετερότητα.

Καγλάτης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικός – Σκηνοθέτης – Συγγραφέας