Σάββας Χαλιαμπάλιας: Από λάθος οργάνωση τα ανακυκλώσιμα στη χωματερή μετά την πυρκαγιά

Δήμοι

Με αφορμή το ατυχές περιστατικό με την καταστροφή, λόγω πυρκαγιάς, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην ΒΙΠΕΘ με το οποίο συνεργάζεται αποκλειστικά ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο υποψήφιος δήμαρχος Σάββας Χαλιαμπάλιας επισημαίνει τα εξής: Η συνήθης πρακτική των επιχειρήσεων είναι να επιμερίζουν τα μεγάλα έργα σε πολλούς ανάδοχους. Η πρακτική αυτή συνηθίζεται για να αποφεύγονται οι μονοπωλιακές συμφωνίες, να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους ενώ σε περίπτωση αδυναμίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, για διάφορους λόγους, να υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση αν τηρούνταν από το δήμο αυτή η πρακτική τότε δεν θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών που έχει προκύψει σήμερα. Δηλαδή, όλα τα υλικά ανακύκλωσης που θα συλλέγονται το προσεχές χρονικό διάστημα δεν θα κατέληγαν στην χωματερή όπως τώρα αλλά θα οδηγούνταν στους άλλους ανάδοχους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υποστηρίζουμε ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης χρειάζεται εμπειρία διοίκησης ανάλογη μ’ αυτήν των επιχειρήσεων.