ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – Δείτε τους τελικούς πίνακες, αυτοί είναι οι 1.500 που συνεχίζουν στην 2η και τελική φάση για την πρόσληψή τους.

Διάφορα Ελλάδα Κοινωνία Κυρίως θέματα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ – Δείτε τους τελικούς πίνακες, αυτοί είναι οι 1.500 που συνεχίζουν στην 2η και τελική φάση για την πρόσληψή τους.

Αυτοί είναι οι τελικοί πίνακες κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, μετά την εξέταση των ενστάσεων. Το επόμενο στάδιο είναι οι εξετάσεις σε ψυχοτεχνικά τεστ, υγειονομικές εξετάσεις καθώς και αθλήματα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
Σημαντικές επισημάνσεις :
Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση –
προσφυγή.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες και αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών
Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/τις υποψήφιους/ες για εξέταση.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι αθλητικές τους επιδόσεις στα αγωνίσματα είναι :
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
3. Άλμα εις ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα εις μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).